Нужно е драстично увеличение на бюджета за дентални дейности