Д-р Николай Шарков пред Конгреса на БЗС

Д-р Николай Шарков пред Конгреса на БЗС

Делегатите на Конгреса с достойнство и чест приключиха работата си, въпреки напрегнатата обстановка и опитите на единични представители от гостите, чрез тиражиране на лъжливи и на моменти противоречащи си твърдения, да поведат колегите и да саботират работата на Конгреса.