Огромна чест и признание за ролята и мястото на Българския зъболекарски съюз!

Д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз, бе избран за ковчежник на Световната дентална федерация (FDI).

За първи път в 121 годишната история на Световната дентална федерация (FDI) българин е начело на финансите ѝ. Това е една от  най-важните позиции след Президент на организацията!

Огромна чест и признание за ролята и мястото на Българския зъболекарски съюз!

 

             На 29.09.2021 г. при проведен избор от 193-ма /сто деветдесет и трима/ делегати на Световната дентална федерация (FDI), представители на над 130 /сто и тридесет/ държави, електронно, с тайно гласуване, за ковчежник бе избран д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз.

            Световната дентална федерация (FDI) е единствената дентална организация, която  е основния представителен орган за над един милион лекари по дентална медицина по целия Свят.

            Тази изключително висока чест за д-р Николай Шарков и за нашия съюз красноречиво говори не само за авторитета му, но и за свършената от 2001 г. насам дейност за развитието на денталната професия.

            Той многократно бе  избиран на различни отговорни позиции в Световната дентална федерация (FDI). Последната му позиция бе съветник в Съвета на FDI (член на борда на федерацията).

            Новата му роля ще включва управление на бюджета и финансите на FDI, а също и изпълнението на инвестиционните програми, предварително гласувани от Съвета и Общото събрание на федерацията и е свързана с изключителна финансова отговорност пред над 200 денталните организации от над 130 държави в Света.

            За пореден път доказахме, че нашата страна, чрез нейните представители, може да бъде водещ пример в различни европейски и световни организации за перфектно свършена работа.

            Гордеем се, че представител на Български зъболекарски съюз ще бъде един от 4-мата преки ръководители на Световната дентална федерация, като член на Изпълнителния комитет на FDI.

 

С уважение:

 

Д-р Борислав Миланов

Главен секретар на УС на БЗС