До всички редовни членове на Българския зъболекарски съюз относно Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина

До всички редовни членове на Българския зъболекарски съюз относно Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина

            Уважаеми колеги,

            Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз има за свое изконно задължение да Ви даде пълната информация за осветляване на ситуацията, възникнала в следствие на казуса „Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина“.

            Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз стриктно и прозрачно изпълнява своите задължения по Закон и по Устав и винаги уведомява своите членове за своите действия и приетите решения. Резултатите от дейността на Управителния съвет са, лаконично казани: защитата на интересите на всички зъболекари в България, решаване на специализацията на младите колеги чрез обособен за първи път раздел специално за денталната медицина, редуциране на годишната застрахователна премия от 600 лв. на около 30 лв., решаване на проблема с поставяне на сепаратори от 01.01.2019 г., като задължително изискване, увеличаване на бюджета на НЗОК от 120 млн. на 167 млн. за последните 5 години, недопускане качването на ценоразписите на сайта на Министерство на здравеопазването, спиране на бюрокрацията отнасяща се до изискванията за предоставяне на редица документи в РЗИ, отпадане на разрешителният режим за инсталиране на секторните рентгенографии, непрекъснато финансово подпомагане на колегите със здравословни проблеми и разрешаване на редица други проблеми.

            Анализът на ситуацията в съсловието показва следното:

            Изготвен бе проект на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, съответно на всички норми, залегнали в ЗСОЛЛДМ и Устава на БЗС.

            Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз създаде работна комисия, която да изготви, напълно безвъзмездно, проект на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина. Отделно националните консултанти, привлечени към Комисията, разработиха „Специалните правила“. Проектът, включващ „Общи“ и „Специални правила“, бе предоставен на всички делегати на Конгреса чрез Районните колегии на Българския зъболекарски съюз. В периода до Конгреса редовни членове на Българския зъболекарски съюз изпратиха 67 предложения за оптимизиране съдържанието на Проекта. Конгресът на Българския зъболекарски съюз разгледа и прие частта „Общи правила“ и остави за обществено обсъждане и окончателно редактиране на проекта „Специални правила“.

            В периода на представяне на проекта на Правилата на Районните колегии, до провеждане на Извънредния конгрес, група колеги създадоха напълно некомпетентно, а може би преследвайки и други цели, обстановка на страх и си позволиха да манипулират съсловието, че ще има ограничаване, дори забрана за практикуване на професията при липса на придобита специалност в някои от заложените направления в частта „Специални правила“.

            Управителният съвет на Български зъболекарски съюз категорично и еднозначно заявява, че ограничения няма да има!

            Такова изрично становище бе изразено и от министъра на здравеопазването в нарочно писмо до Конгреса, което бе прочетено пред участниците в него. Инсинуация е също така, че пациентите ще бъдат лишени от възможността за лечение, което в своята същност има социално опасен характер. Станаха известни редица факти относно частния интерес на част от организаторите на протестите, зад които прозира идеята за създаване на нов Факултет по дентална медицина и провеждане на задължително платено обучение от същите.

            Манипулацията продължава с пълна сила, въпреки декларираното пред Конгреса, че няма да има никакви ограничения за колегите в България в тяхната ежедневна практика.

            Управителният съвет предприе конкретни стъпки в резултат, на които получихме позитивен отговор и подкрепа от писмо от министъра на здравеопазването за постигане на консенсус в съсловието по тази тема в интерес на пациентите и добрата медицинска практика на лекарите по дентална медицина.

            Управителният съвет привлече, продължава да привлича и ще продължи да привлича колеги от цялата страна, които ще продължават да работят за постигането на Проект, който удовлетворява цялото съсловие.

 

Управителен съвет на Българския зъболекарски съюз