Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2018 г.

Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2018 г.

Уважаеми колеги,

Публикуваме оригинал на Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2018 г., който бе разписан на 29.01.2019 г. от членовете на КИПНРД по ЗЗО на БЗС, членовете на Надзора на НЗОК и министърът на здравеопазването.

Очакваме Договорът да бъде публикуван в „Държавен вестник“ в петък, 01.02.2019 г.

Подписаният Договор е този, който бе приет от делегатите на Извънредния конгрес на БЗС, състоял се на 25.01.2019 г.

НЗОК подготвя индивидуалните договори за изпълнителите на дентална помощ.