Обръщение

Денталната медицина в условията на пандемия и извънредно положение – за тези, които не са сключили договор с НЗОК

Българският зъболекарски съюз, от самото му възстановяване до ден днешен никога не е делил редовните си членове на колеги, работещи по договор с Националната здравноосигурителна каса и колеги, които нямат договори с Касата.
Искам да припомня, че преди двадесет години, когато се създаде задължителното здравно осигуряване БЗС, въпреки желанието на политиците да се лимитират броя договори с лекарите по дентална медицина, категорично се противопостави и даде възможност на всеки член на БЗС до сключва договор с НЗОК. Тази демократична възможност действа и ще продължи да действа! Който желае договор с НЗОК – сключва такъв. Който не желае – не желае.
В условията на пандемия от COVID-19 и извънредно положение БЗС положи изключителни усилия за мерките, които се взеха с подписването на Анекс към НРД 2020-2022 г. за подпомагане дейността на колегите имащи договор с НЗОК. Техният брой е около 7000. Надявам се, че сте прочели материала „Новото кризисно финансиране“, публикуван вчера на сайта на БЗС.
Това означава ли, че сме загърбили сериозните икономически проблеми на останалите около 2500 редовни членове? Не, не и не! Преди около двадесет дни  проведохме среща с г-жа Деница Сачева, министъра на труда и социалната политика, на която среща обсъдихме именно този проблем. След срещата изпратихме писма до министрите Сачева, Горанов, Ананиев и до д-р Даниела Даридкова, председател на парламенталната група на партия ГЕРБ и председател на Комисията па здравеопазване към 44-то Народно събрание. Икономическите мерки, които гласува Народното събрание изключиха здравеопазването и селското стопанство от обсега им.
Поради този факт вчера разпратихме писма с конкретно съдържание за тези колеги, които нямат договор с Касата да бъдат взети всички необходими мерки, за да бъде премахната тази неравнопоставеност на лечебни заведения в условия на тежка епидемиологична и предстояща финансова криза. Писмата са до: г-н Бойко Борисов, министър-председател на РБългария, г-жа Цвета Караянчева, председател на 44-то Народно събрание на РБългария, г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател на РБългария,  г-н Владислав Горанов, министър на финансите, г-жа Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, д-р Нигяр Джафер, зам.-председател на 44-то Народно събрание на РБългария и член на Комисия по здравеопазването, г-жа Менда Стоянова, председател на Комисия по бюджет и финанси, д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ и председател на Комисия по здравеопазването, доц. Георги Йорданов, зам.-председател на Комисия по здравеопазването. В писмата настояваме и за лични срещи.
Моля ви, запознайте се със съдържанията на писмата на нашия сайт.
БЗС е съсловна организация на всички лекари по дентална медицина! И в това твърдение са убедени всички колеги, които се интересуват от действията ни, четат всеки един публикуван документ и ни подкрепят. Обръщам се към всички – тези от вас, които имат конкретни предложения за справяне с кризата до използват телефоните на централния офис на БЗС и/или телефоните на районните колегии на БЗС, за да ги споделят. Някои уважавани колеги вече го направиха.
Битката продължава! Не само с вируса…

Писмо до г-н Бойко Борисов, министър-председател на РБългария

Писмо до г-жа Цвета Караянчева, председател на 44-то Народно събраниеПисмо до г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател на РБългарияПисмо до г-н Владислав Горанов, министър на финанситеПисмо до г-жа Деница Сачева, министър на труда и социалната политикаПисмо до г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазванетоПисмо до д-р Нигяр Джафер, зам.-председател на 44-то Народно събрание на РБългария и член на Комисия по здравеопазванетоПисмо до г-жа Менда Стоянова, председател на Комисия по бюджет и финансиПисмо до д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ и председател на Комисия по здравеопазванетоПисмо до доц. Георги Йорданов, зам.-председател на Комисия по здравеопазването