Безплатно поставяне на силанти на деца от 5 до 8-годишна възраст до края на месец ноември 2019 г.!