Анекс към Национален рамков договор от 23.12.2020

Анекс към Национален рамков договор от 23.12.2020

В извънреден бр. 111/31.12.2020 г. на Държавен вестник е публикуван Договор № РД-НС-01-3-4 от 23.12.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020-2022 г.