Актуална информация за работата на временната работна група за медицинските стандарти